NanoPurit - povrchová úprava dioptrických skiel

Antistatická úprava okuliarových šošoviek

Nový typ antireflexnej úpravy na okuliarové šošovky, ktorá redukuje priľnavosť prachu a tekutín na šošovkách a poskytuje tak čistý a nerušivý pohľad.

Antireflex je dnes už štandardnou súčasťou väčšiny okuliarov ponúkaných na optike. Jeho užívateľský prínos, čírosť a kontrast zobrazovania už pozná väčšina nositeľov okuliarov. Významnou súčasťou takmer každej antireflexnej vrstvy je aj hydrofóbna úprava, ktorá zabraňuje prilnievaniu tekutých látok vyskytujúcich sa v bežnom živote, s ktorými môžu prísť do styku okuliare. Ide najmä o dažďové kvapky, kondenzované pary, pot, a pod. Hydrofóbna vrstva je účinným prvkom proti znečisťovaniu tekutinami.

Okuliare, resp. sklá sú však oveľa intenzívnejšie, možno povedať takmer stále, vystavované aj znečisťovaniu prachom. Prach, ktorý sa v okolí človeka vyskytuje viac či menej všade, dokáže rovnako znižovať efekt dobrých okuliarov. Drobné častice na povrchu skiel pôsobia nepríjemne najmä pri intenzívnejších svetelných podmienkach. Svetelné lúče neprenikajú cez šošovky rovnomerne, ale sa čiastočne lámu na časticiach prachu, čo narúša čistý a komfortný pohľad. Pri zníženom osvetlení usadený prach zase zabraňuje prenikaniu svetla, čo zhoršuje viditeľnosť pri rôznych činnostiach. Takto znečistené okuliare máme tendenciu utierať, čím sa však účinok usadania prachu zväčšuje, nakoľko na povrchu skiel vzniká elektrostatický náboj, ktorý ešte viac priťahuje usadanie nečistôt. Častým utieraním okuliarových skiel od prachu, najmä ak sa na čistenie nepoužívajú určené čistiace prostriedky, dochádza postupne k vytváraniu mikroškrabov. Tieto po určitom čase začnú byť viditeľné, rušivé a úplne znehodnotia okuliare.

NanoPurit® - povrchová úprava pre ČISTÝ POHĽAD

Je nový antireflexný zušľachťovací systém so zvýšeným antistatickým účinkom, ktorý redukuje usadanie prachových častíc na povrchu skiel. Systém NanoPurit® je nanesený na základnej tvrdo elastickej vrstve Grafit Ultra, ktorá chráni okuliarovú šošovku pred poškriabaním. Kompaktná sústava samotných nano antireflexných vrstiev zvyšuje svetelnú priepustnosť šošovky na 99,5 %, čo vytvára kontrastnejšie videnie a eliminuje nežiadúce rušivé odrazy zo šošoviek. Zušľachťovací systém uzatvára ochranná vrstva so zosilneným hydrofóbnym a antistatickým účinkom, ktorá zabraňuje rýchlemu znečisťovaniu povrchu skiel prachovými časticami a tekutinami. Takto vybavené šošovky zostávajú dlhodobo čisté. Pohľad cez šošovky vybavené NanoPuritom zostáva krištáľovo čistý bez rušivých momentov. Okuliare nie je nutné tak často čistiť, vďaka čomu sa predlžuje ich životnosť. Intenzita a rýchlosť znečistenia je eliminovaná vďaka nano hladkému povrchu, ktorý sa vytvára procesom v hlbokom vákuu naparovaním látok, ktoré znižujú adhéziu a zvyšujú antistatický účinok povrchu skiel. Táto technológia sa používa aj v oblasti prenosu informácií optickými vláknami.

NanoPurit® má veľmi jemný elegantný zbytkový odtieň tyrkysovo modrej farby. Odtieň je prijemný pre zrakový vnem a esteticky ladí so širokým spektrom farieb okuliarových rámov.