FREELUX OPERATOR IQ - interierové okuliare

Presbyopický vek, hendicap "krátkych rúk"

Presbyopický vek, ktorý sa začne prejavovať po 40 roku života, prináša so sebou hendikep používania okuliarov. Najčastejšie sa využívajú jednoohniskové okuliare takzvané „čítačky“, ktoré je ale možné používať iba na jednu vzdialenosť, na blízko. Bifokálne okuliare vykazujú absenciu strednej vzdialenosti. Ani multifokálne okuliare nemusia uspokojivo spĺnať požiadavky na komfortné videnie. Napríklad pri práci s počítačom alebo tam, kde sa vyžaduje komfortná šírka zorného poľa na strednú vzdialenosť môže byť stredná zóna príliš úzka.

Používanie nevhodných okuliarov pri rozmanitých prácach, kde je potrebná stredná vzdialenosť, nepredstavuje iba ergonomické riziko a následne zdravotné riziko, ale používanie takýchto okuliarov môže predstavovať aj riziko úrazu. Z titulu neostrého videnia alebo úzkeho zorného poľa má presbyop tendenciu približovať sa k pozorovanému objektu. Pri priblížení sa a prekonaní určitej kritickej vzdialenosti môže mať objekt nebezpečný charakter, ktorý môže či už v zamestnaní alebo v rôznych domácich prácach ohroziť zdravie. Napríklad zariadenia sálajúce teplo, horúcu paru alebo priestory, kde hrozí elektrický výboj.

FREELUX® OPERATOR IQ . ako interierové okuliare

Konštrukčne a dizajnovo vychádzajú z analýzy zmien a potrieb životného štýlu a pracovných návykov. Zohľadňujú ergonomické a zdravotné požiadavky na správne okuliare potrebné pre ľudí po štyridsiatke. Vzhľadom na svoje upotrebenie ich možno nazvať operatívnymi okuliarmi, nakoľko veľmi výkonne a účinné pôsobia pri práci a úkonoch, kde sa vyžaduje operatívne videnie na blízku a strednú vzdialenosť.

Sú zhotovované ako multifokálne šošovky s integrovaným vnútorným dizajnom určené pre prácu, kde sa preferuje a vyžaduje komfortná priestorová komunikácia v operačnej vzdialenosti podľa vlastného určenia.

Kde sú určené interierové okuliare FREELUX® OPERATOR IQ.

Plne nahrádzajú jednoohniskové okuliare pre presbyopov takzvané „čítačky“, kompenzujú absenciu strednej vzdialenosti u bifokálnych okuliarov a vyrovnáva deficit nedostatku šírky zorného poľa na strednú vzdialenosť u multifokálnych okuliarov. Svojimi zobrazovacími schopnosťami a hlavne šírkou zorného poľa sú omnoho komfortnejšie a bezpečnejšie. Zamedzujú teda vzniku úrazov alebo chorôb z titulu nevhodnej ergonómie.

Sú určené všade tam, kde sa vyžaduje dobré operatívne videnie na blízku a strednú vzdialenosť. To znamená napríklad knihy, zobrazovacie jednotky, hra na hudobné nástroje, varenie, rôzne remeselné práce, modelárstvo, bežná komunikácia v kanceláriách, na poradách, pri spoločenskom styku, obsluha v obchodoch, údržba strojov a zariadení. Všade tam, kde sa pracuje v uzavretých priestoroch, kde dochádza k približovaniu sa k nebezpečným médiám alebo zdrojom energie.

 

Okuliarové šošovky Operator a ergonómia