Okuliarové šošovky sme pre Vás rozdelili do 4 rôznych kategórií podľa toho, aký typ je pre Vás najideálnejší:

 

PROGRESÍVNE

Multifokálne okuliarové šošovky určené pre všetkých nad 40 rokov, u ktorých už nastáva zhoršenie ostrosti videnia na blízku vzdialenosť.

ŠPORT

Okuliarové šošovky pre aktívnych ľudí s prispôsobeným dizajnom na pohodlné videnie pri dynamickom životnom štýle.

RELAX

Ideálne riešenie pre mladých ľudí, ktorí často využívajú rôzne digitálne zariadenia a vedú aktívny život.

PRE ŠOFÉROV

Okuliarové šošoky výrazne zlepšujúce komfort videnia pri šoférovaní.