Ochranné okuliare

Napriek tomu, že oči predstavujú len tisícinu povrchu nášho tela, z hľadiska fyziologickej ochrany sú najzraniteľnejším orgánom. Oko je veľmi jemné a citlivé, a preto je potrebné ho patrične a efektívne chrániť najmä pri práci. Preto sú ochranné okuliarejedným z najdôležitejších pomôcok pri práci.

Účelné ochranné okuliare

Ochranné okuliarePoranenia oka alebo vystavovanie zraku neprimeraným fyzikálnym vplyvom nesie so sebou riziko trvalých následkov. Až 55 % z celkového počtu úrazov oka sa stáva pri práci. V rámci pracovných úrazov je podiel poranenia oka až 13 %. To je to, prečo sú ochranné okuliare absolútne nevyhnutné pri niektorých prácach.

KONŠTRUKCIA ochranných okuliarov:

Ochranné okuliare - SagittaOchranné okuliare sa na prvý pohľad svojou základnou konštrukciou výrazne nelíšia od bežných okuliarov. Najvýraznejším funkčným rozdielom oproti bežným okuliarom je požiadavka na dostatočné vykrytie priestoru medzi okuliarmi a časťami tváre. Toto sa dosahuje ergonomickým zakrivením rámu a pridaním bočných krytov. Ochranné okuliare - účelom dostatočného priliehania je zabrániť prenikaniu cudzích telies do blízkosti oči. Pri požiadavke bočného krytia treba pamätať na zachovanie dostatočného zorného poľa aj do strán tak, aby nevzniklo tzv. tunelové videnie. Preto tieto kryty sú transparentné s výnimkou krytov pre rôzne škodlivé žiarenia napr. infračervené, laserové.

ZORNÍKY:

Výrazným konštrukčným rozdielom oproti bežným okuliarom sú aj okuliarové šošovky, ktoré sa pre účely OPP zraku nazývajú zorníky.Zorníky musia zodpovedať zvýšeným požiadavkám na mechanickú pevnosť.

Okrem využitia pevných materiálov zorníkov, ako napríklad polycarbonát alebo trivex, je nutná napríklad aj ich neštandardná hrúbka, aby sa dosiahla dostatočná pevnosť a kompaktnosť pri osadení do okuliarového rámu, najmä v prípade dioptrických okuliarov.

RÁM:

Ochranné okuliare - Sagitta.skCelková konštrukcia okuliarov musí byť pevnejšia a odolnejšia na mechanické zaťaženia. Toto sa dosahuje používaním napr. robustnejšej konštrukcie alebo využitím kompozitných materiálov ako napr. Cevlar alebo Carbon. Dnes sú preferované plastové materiály, ktoré sú zároveň dielektrické.

Stranice musia byť ergonomicky konštruované alebo musia umožňovať ich prispôsobenie. Často sú dopĺňané flexi fixačnými koncovkami, ktoré je možné prispôsobovať, aby nedochádzalo k samovoľnému posúvaniu okuliarov pri rôznych pracovných polohách (obr. 17). V niektorých prípadoch je možné stranice vymeniť za pružnú hlavovú pásku.